บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

Gabion & Mattress (กล่องชะลุหิน)

กล่องชะลุหิน (Gabion) เป็นกล่องบรรจุหินที่ทำมาจากลวดชุบสังกะสี หรือพีวีซี ทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยม ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกั้นเป็นช่องๆ กล่องกระชุหินจะมีขนาดต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เวลาใช้งานต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันที่สถานที่ติดตั้งโดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้แล้วทำการบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายเล็กน้อย โดยส่วนมากนิยมใช้หินที่มีความแกร่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ

จำหน่ายหินก่อสร้างราคาส่ง  ถูกที่สุดในไทย งานโครงการ(ราคาพิเศษ)
ยินดีเสนอราคางานโครงการทุกขนาด  ติดต่อสอบถามได้เลย

บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

Gabion & Mattress (กล่องชะลุหิน)

กล่องชะลุหิน (Gabion) เป็นกล่องบรรจุหินที่ทำมาจากลวดชุบสังกะสี หรือพีวีซี ทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยม ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกั้นเป็นช่องๆ กล่องกระชุหินจะมีขนาดต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เวลาใช้งานต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันที่สถานที่ติดตั้งโดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้แล้วทำการบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายเล็กน้อย โดยส่วนมากนิยมใช้หินที่มีความแกร่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ

ราคาส่ง  ถูกที่สุดในไทย งานโครงการ(ราคาพิเศษ)
ยินดีเสนอราคางานโครงการทุกขนาด  ติดต่อสอบถามได้เลย

ติดต่อขอใบเสนอราคา


  Gabion & Mattress (กล่องชะลุหิน) คืออะไร?

  กล่องชะลุหิน (Gabion) เป็นกล่องบรรจุหินที่ทำมาจากลวดชุบสังกะสี หรือพีวีซี ทอเป็นตาข่ายหกเหลี่ยม ขึ้นรูปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกั้นเป็นช่องๆ กล่องกระชุหินจะมีขนาดต่างกัน ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เวลาใช้งานต้องนำมาประกอบเข้าด้วยกันที่สถานที่ติดตั้งโดยใช้ลวดพันยึดติดกันไว้แล้วทำการบรรจุหินที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องตาข่ายเล็กน้อย โดยส่วนมากนิยมใช้หินที่มีความแกร่งเหมาะที่จะนำไปใช้ในงานป้องกันและรักษาหน้าดิน หรือในงานที่เกี่ยวกับระบบควบคุมการกัดเซาะตลิ่งและอุทกภัย เช่น ฝาย (Weirs) แผ่นบุร่องสันเขื่อนและการตกแต่งแนวของแม่น้ำ
  Gabion & Mattress (กล่องชะลุหิน)

  คุณสมบัติ

  Gabion (กล่องชะลุหิน) มีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทำให้เป็นวัตถุดิบที่นิยมในงานต่างๆ ดังนี้:

  1. ความแข็งแรง: Gabion ทำจากลวดชุบสังกะสีหรือพีวีซีที่ทนทานและมีความแข็งแรง สามารถรับน้ำหนักของหินและสภาพแวดล้อมได้หลายปีโดยไม่สลายหรือพัง.

  2. ควบคุมการกัดเซาะ: Gabion มักถูกใช้ในงานป้องกันการกัดเซาะทำให้รักษาแนวของแม่น้ำและป้องกันควบคุมน้ำในที่ที่มีภัยน้ำท่วม.

  3. ง่ายต่อการปรับแต่ง: ด้วยโครงสร้างตาข่าย, Gabion ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนรูปร่างเพื่อให้เหมาะกับงานต่าง ๆ โดยใช้หินขนาดใหญ่.

  4. การสังเคราะห์ทางกายภาพ: การแต่งแนวของแม่น้ำด้วย Gabion ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ทางกายภาพที่ช่วยสร้างสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในการตัดน้ำและสู่ริมแม่น้ำ.

  5. ราคาที่คุ้มค่า: Gabion เป็นวัตถุดิบที่มีราคาที่คุ้มค่าและสามารถใช้ซ้ำได้ในงานต่าง ๆ.

  6. การระบายน้ำที่ดี: เนื่องจากมีโครงสร้างตาข่าย, Gabion ช่วยในการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ.

  6. ความยืดหยุ่น: Gabion มีความยืดหยุ่นที่ดีในการรับสภาวะแวดล้อมและท่าทางของตัวเนื้อทรายภายใน.

  7. น้ำหนักเบา: น้ำหนักของ Gabion น้อยกว่าเมื่อเทียบกับวัตถุดิบทางอื่น ๆ ที่ใช้ในงานการก่อสร้าง.

  8. ความทนทานต่อสภาพอากาศ: Gabion สามารถคงทนต่อสภาพอากาศในระยะยาว

  การใช้งาน

  Gabion (กล่องชะลุหิน) มีหลายวิธีการใช้งานในงานก่อสร้างและโครงการต่างๆ ด้วยคุณสมบัติที่มีมากและความหลากหลายในการนำไปประยุกต์ใช้ เช่น

  1. ป้องกันแนวริมแม่น้ำ: Gabion นิยมนำมาใช้ในการป้องกันแนวริมแม่น้ำโดยการติดตั้งแนว Gabion ล้อมรอบบริเวณริมน้ำเพื่อป้องกันควบคุมการกัดเซาะของตลิ่งและสิ่งแวดล้อม

  2. ป้องกันป่าไม้: การใช้ Gabion ในการสร้างกำแพงหรือร่มเงารอบป่าไม้เป็นวิธีในการป้องกันการกัดเซาะหรือควบคุมการทรุดตกของดินสู่พื้นที่ป่าไม้

  3. คอนกรีตเสริมเหล็ก: Gabion บางครั้งถูกใช้ในการสร้างโครงสร้างคอนกรีตที่เสริมด้วยเหล็ก เช่น สะพานและกำแพงขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้าง

  4. โครงการการบรรทุกผิวดิน: Gabion มักถูกใช้ในโครงการการบรรทุกผิวดินในงานทางเดินหรือถนนเพื่อป้องกันการกัดเซาะหรือน้ำท่วม

  5. ฝาย (Weirs): ในงานน้ำ Gabion ใช้ในการสร้างฝายเพื่อควบคุมน้ำ อาทิ ในอุทกภัยและโครงสร้างที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ

  6. เขื่อนกั้นดิน (Silt Check Dams): ในงานการบริหารจัดการแผ่นดินและน้ำ Gabion ใช้เขื่อนกั้นดินเพื่อควบคุมการไหลของน้ำและป้องกันการกัดเซาะ

  7. สวนสาธารณะ : Gabion นิยมใช้ในการสร้างสวนสาธารณะ ในงานตกแต่งที่ดินและสวนสาธารณะ

  8. งานก่อสร้างทั่วไป: Gabion สามารถใช้ในงานก่อสร้างทั่วไปได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่หรือเล็ก เช่น การสร้างเสาและคานในอาคาร, ทางเดิน เป็นต้น

  ราคา

  ราคา Gabion (กล่องชะลุหิน) ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของวัสดุที่คุณต้องการใช้งาน รวมทั้งด้านการขนส่ง ติดต่อสอบถาม ``บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด`` ผู้จัดจำหน่ายจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ผ่านตัวกลาง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและการสั่งซื้อ

  แหล่งสั่งซื้อ

  ต้องการสั่งซื้อ Gabion (กล่องชะลุหิน) เพื่อใช้ในงานโครงการต่างๆ ติดต่อสอบถาม ``บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด`` ผู้จัดจำหน่ายจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ผ่านตัวกลาง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดส่ง ยินดีให้คำปรึกษาและเสนอราคางานโครงการทุกขนาด ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  logo-2

  บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น
  แอนด์ ทรานสปอร์ต

  ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน บ้านโครงสร้างเหล็ก (Light Steel Villa) จำหน่ายหินก่อสร้าง ทรายก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่ง ครบวงจร