บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

GEOTEXTILES
(แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน)

GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบ ระบบเก็บกักกากของเสีย มีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ geotextiles มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ออกแบบ การกลบฝังกากของเสีย ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ใช้งานจะรวมถึง

– ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจากการถูกเจาะทะลุ
– ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)

จำหน่ายหินก่อสร้างราคาส่ง  ถูกที่สุดในไทย งานโครงการ(ราคาพิเศษ)
ยินดีเสนอราคางานโครงการทุกขนาด  ติดต่อสอบถามได้เลย

บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด

GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน)

GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบ ระบบเก็บกักกากของเสีย มีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ geotextiles มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ออกแบบ การกลบฝังกากของเสีย ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ใช้งานจะรวมถึง

– ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจากการถูกเจาะทะลุ
– ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)

ราคาส่ง  ถูกที่สุดในไทย งานโครงการ(ราคาพิเศษ)
ยินดีเสนอราคางานโครงการทุกขนาด  ติดต่อสอบถามได้เลย

ติดต่อขอใบเสนอราคา


  GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) คืออะไร?

  GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน) มีส่วนช่วยในการออกแบบ ระบบเก็บกักกากของเสีย มีความสมบูรณ์ขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นกากของเสียจากแหล่งชุมชน และกากของเสียที่เป็นวัตถุมีพิษ geotextiles มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยให้ออกแบบ การกลบฝังกากของเสีย ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ใช้งานจะรวมถึง

  – ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจากการถูกเจาะทะลุ
  – ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)

  GEOTEXTILES (แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน)

  คุณสมบัติ

  – ช่วยป้องกัน GEOMEMBRANE (แผ่นกันการรั่วซึม) ที่ปูไว้กันความเสียหายเนื่องจากการถูกเจาะทะลุ
  – ช่วยเป็นตัวกรองของระบบน้ำเสีย (leachate)

  การใช้งาน

  แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน (Geosynthetic) ใช้ในงานดินในหลายสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคงทนของโครงสร้างดิน เช่น

  1. ป้องกันการกัดเซาะและการถล่มซ้ำ : แผ่นใยสังเคราะห์สามารถถูกใช้เพื่อป้องกันการกัดเซาะของดิน, ช่วยควบคุมการถล่มซ้ำของต้นเนิน, ริมแม่น้ำ, หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตก.

  2. การระบายน้ำ : แผ่นใยสังเคราะห์สามารถใช้ในการสร้างระบบระบายน้ำหรือระบบรักษาน้ำในงานดินเพื่อป้องกันน้ำท่วมหรือควบคุมการไหลของน้ำ

  3. ควบคุมการคราบดินและตกค้าง : ในโครงการดินและสถานที่ก่อสร้าง, แผ่นใยสังเคราะห์สามารถใช้เพื่อควบคุมความคราบและการตกค้างของดิน โดยรักษาความคงทนของผิวดิน.

  4. การเสริมโครงสร้างดิน : แผ่นใยสังเคราะห์สามารถใช้เพื่อเสริมโครงสร้างดินในโครงการก่อสร้างเช่นถนน, ทางรถไฟ, ระบบราง, ฝาย, และแพลตฟอร์ม

  5. ควบคุมความสามารถในการผ่านอากาศ : แผ่นใยสังเคราะห์สามารถใช้เพื่อควบคุมความสามารถในการผ่านอากาศของดิน, ทำให้ความเปียกชื้นและความสามารถในการระบายของดินเป็นไปตามที่กำหนด.

  6. การปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน : แผ่นใยสังเคราะห์สามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงความสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ที่ดินมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม

  8. การสร้างพื้นที่บนดินสระสนามกอล์ฟ สนามกีฬา หรือสวน : แผ่นใยสังเคราะห์สามารถใช้เพื่อสร้างพื้นที่บนดินเพื่อป้องกันการซึมได้ดี

  ราคา

  ราคา Geosynthetic แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของวัสดุที่คุณต้องการใช้งาน รวมทั้งด้านการขนส่ง ติดต่อสอบถาม ``บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด`` ผู้จัดจำหน่ายจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ผ่านตัวกลาง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาและการสั่งซื้อ

  แหล่งสั่งซื้อ

  ต้องการสั่งซื้อ Geosynthetic แผ่นใยสังเคราะห์สำหรับงานดิน เพื่อใช้ในงานโครงการต่างๆ ติดต่อสอบถาม ``บริษัท บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด`` ผู้จัดจำหน่ายจากแหล่งผลิตโดยตรง ไม่ผ่านตัวกลาง เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการจัดส่ง ยินดีให้คำปรึกษาและเสนอราคางานโครงการทุกขนาด ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับ

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  logo-2

  บีเวอร์ คอนสตรัคชั่น
  แอนด์ ทรานสปอร์ต

  ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ก่อสร้าง รับสร้างบ้าน บ้านโครงสร้างเหล็ก (Light Steel Villa) จำหน่ายหินก่อสร้าง ทรายก่อสร้าง อุปกรณ์ก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่ง ครบวงจร